Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 28.11.14"

Переглядів: 1885 0 28.11.2014 в 16:51:09 Новини податкової інспекції
Добропольская ОГНИ:

Платників податків Криму та Севастополя

прирівняні до нерезидентів

 

       Добропільська ОДПІ звертає увагу, що у зв’язку із набранням чинності Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1636), виконання норм статті 39 (трансфертне ціноутворення) Податкового кодексу України має відбуватися з урахуванням норм цього Закону.
       Тобто згідно з пунктами 5.2 та 5.3 статті 5 Закону № 1636, які набрали чинності з 27.09.2014 року, взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із статтею 39 Податкового кодексу України, а юридичні особи (відокремлені підрозділи) та фізичні особи, які мають податкову адресу (місцезнаходження/місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», для цілей оподаткування прирівняні до нерезидентів.

       Водночас, повідомляємо, що пунктом 12.3 ст.12 Закону № 1636 встановлено, що особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від виконання вимог Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» під час здійснення їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України.

                        

 

До якого органу Державної фіскальної служби України (ДФС) слід звертатись кримчанам для отримання ідентифікаційного коду?

 

       Фізичні особи – громадяни України, які проживають у ВЕЗ «Крим», для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, можуть звернутися до будь - якого органу Державної фіскальної служби (далі – ДФС) на території України. Згідно з п. 10 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого Наказом Міндоходів від 10 грудня 2013 року № 779, фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь - якого територіального органу Державної фіскальної служби України. За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи територіальний орган ДФС України видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Детально про оформлення ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадує, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них відповідних ліцензій.

       Суб’єкти господарювання - платники податків Добропільського регіону що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин) та тютюновими виробами мають можливість отримати адміністративні послуги в сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в Центрах обслуговування платників. Фахівці Добропільської ОДПІ користуються в роботі Рекомендаціями щодо організації роботи головних управлінь ДФС України та ЦОП Головних управлінь ДФС у Донецькій області із приймання документів та видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджені наказом ДФС України від 24.10.2014 року № 213 та наказом ГУ ДФС у Донецькій області від 31.10.2014 року № 10, відповідно.

       Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено Законом України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», поданих суб‘єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (далі – ГУ ДФС у Донецькій області) або до Центру обслуговування платників (далі – ЦОП) за місцем провадження торговельної діяльності.

       Для отримання ліцензії до заяви суб’єкта господарювання також додається довідка органу ДФС про реєстрацію електронних контрольно - касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться на місці здійснення торгівельної діяльності, оригіналу (копії) платіжного доручення з відбивкою штампа банку про сплату 1/4 частини встановленої чинним законодавством України річної плати за ліцензію а також, документи на підставі яких перевіряється достовірність зазначеної у заяві інформації. Також для звірки вказаних в заяві даних заявникові з собою слід мати копії засновницьких документів – для юридичної особи, паспорт та ідентифікаційний номер – для фізичної особи.

       Документи, що є підставою для видачі ліцензії, подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, та приймаються за описом, копія якого видається заявнику за підписом уповноваженої особи контролюючого органу із зазначенням дати приймання документів. У разі недостовірності даних у поданих заявником документах або невідповідності заявника згідно з поданими документами умовам провадження діяльності, що ліцензується, приймається рішення про відмову у видачі ліцензії.

       Ліцензіатам варто пам’ятати про обов’язковість своєчасної (завчасної) сплати щоквартального платежу за ліцензії, зберігання відповідних платіжних документів та своєчасного надання документів для проставляння відмітки про внесення чергового платежу. У разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію дія ліцензії призупиняється на термін до сплати (погашення) заборгованості.  Також ліцензіату необхідно надавати заяву до ЦОП:

- у разі зміни відомостей, зазначених у раніше виданій ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з його реорганізацією). На підставі наданої заяви суб'єкт господарювання отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін;

- у разі втрати або пошкодження ліцензії. У такому випадку ліцензіат отримує дублікат ліцензії.
       Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови. Ліцензії видаються заявнику при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.

       В період, коли ліцензія здана до ЦОП, для проставляння відмітки про внесення чергового щоквартального платежу, суб’єкт господарювання має право здійснювати торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами за умови наявності копій ліцензій, які розміщуються на видному місці торгівлі і є доступною для огляду покупців.

       Повідомляємо, що ЦОП Добропільської ОДПІ працює за графіком: понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 18.00 год.; субота:  з 9.00 до 16.00 год.

       За довідками щодо подання документів та видачі ліцензій можна звертатись до ЦОП Добропільської ОДПІ за телефонами: (06277) 2-88-62, 2-88-72.

 

              

За продаж алкоголю неповнолітнім особам анулюється ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

 

       Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР. Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання від органу, який видав таку ліцензію.

       Підставою для анулювання є:

 • порушення вимог статті 15 прим.3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях;
 • несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
 • заяви суб’єкта господарювання;
 • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
 • рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного збору (стосовно імпортерів);
 • рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору;
 • рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.

 

 

  

Новинка!!! З першого листопада поточного року слабоалкогольні напої повинні мати акцизні марки

 

       Відповідно до Закону України від 31.07.2014 року № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів», до алкогольних напоїв віднесено продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях: 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД). З 1 листопада 2014 року вказана продукція оподатковуватиметься акцизним податком за ставкою 70,53 грн. за один літр стовідсоткового спирту. Раніше такі товари класифікувались як продукти дієтичного харчування, лікарські засоби, інша аналогічна продукція і не маркувались акцизними марками. Однак, з листопада місяця їх маркування є обов’язковим а для реалізації суб’єктам господарювання необхідно одержати ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями. Крім того, підприємцям необхідно пам’ятати про посилену відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зокрема, за оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності відповідних ліцензій Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено фінансову санкцію у вигляді штрафу у розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 гривень, а за їх реалізацію без марок акцизного податку або з підробленими марками — 200 відсотків вартості товару, але не менше 17 000 гривень.

 

 

Новинка!!! Самостійно виявили, що не сплатили військовий збір? Сплачуйте — і штрафу не буде!

 

       За ненарахування, неутримання та/або несплату військового збору до податкових агентів застосовується фінансова відповідальність (штраф), пеня та адміністративна відповідальність.

       Нагадаємо, що відповідно до п. 127.1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-YI (із змінами та доповненнями, далі — ПК України) за ненарахування, неутримання та несплату військового збору передбачено штраф у розмірі 25 % суми податку, яка підлягає нарахуванню і сплаті. У разі повторного порушення протягом 1095 днів штраф становитиме 50% зазначеної суми, а при порушенні втретє — 75%. Крім того, на суму податкового боргу (несплаченого військового збору) нараховується пеня з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку, чинної на день сплати, нарахування. Також за несплату військового збору посадові особи платника податків (податкові агенти) можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а саме: попередження або штраф у розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - нмдг).

       Водночас штрафи, передбачені ст. 127 ПКУ, не застосовуються у разі самостійного виявлення податковим агентом порушень та виправлення їх в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року.

 

Сума орендної плати за нерухоме (рухоме) майно не оподатковується військовим збором

 

       Цивільно - правові відносини врегульовано Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), відповідно до ст. 626 якого договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

       Правові відносини про найм (оренду) визначено главою 58 ЦКУ, згідно ст. 759 якої за договором найму (оренди), наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 ЦКУ).

      Разом з тим, нормами ЦКУ передбачено укладання інших цивільно - правових договорів, зокрема, договір підряду (ст. 837 ЦКУ) та договір про надання послуг (ст. 901 ЦКУ), відповідно до умов яких одна сторона (підрядник/виконавець) зобов’язується виконати роботу/надати послугу, а інша сторона (замовник) оплатити виконання зазначеної роботи/послуги, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами прийому – передачі).

       Відповідно до п. п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-YI (із змінами та доповненнями, далі — ПК України), об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, зокрема у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно - правовими договорами. Оскільки під об’єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв’язку з відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно - правових договорів, сума доходу нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб’єктом господарювання за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

 

Новинка!!!  Куди платити військовий збір при зміні місцезнаходження

 

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області доводить до відома суб’єктів господарювання та громадян регіону.      

       Відповідно до п. 29.2 ст. 29 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями (далі – БКУ) військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

      У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків протягом поточного року, сплата визначених чинним законодавством України податків,  зборів, обов’язкових платежів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (ст. 45 БКУ).

       Така сама норма передбачена у п. 10.13 розділу Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 року № 462 «Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів», у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання - платника податків протягом поточного року, сплата визначених чинним законодавством України податків, зборів, платежів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (року).

       До закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

       Враховуючи викладене вище, у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року подає звітність та сплачує військовий збір за попереднім місцезнаходженням.

                         

 

 

Новинка!!! Форма № 1-ДФ: проценти на «зарплатні» рахунки мають ознаку доходу «162»

 

 

       На запитання: яким чином відображати у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ* доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги?, фахівці державної фіскальної служби (далі – ДФС) України відповіли таким чином. Дохід у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інші передбачені законом соціальні виплати, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ за ознакою «162». При цьому у графі «4а» та графі «4» щодо суми утриманого і перерахованого податку на доходи за ознакою «162» проставляється нуль.

 

 

Права та обов’язки платників податків

 

       Фахівці Добропільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ще раз інформують та доводять до відома суб’єктів господарювання – платників податків та громадян регіону.

       Згідно норм ст.17, ст.52  Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV (із змінами і доповненнями, далі – ПК України), платник податків має право:
- безкоштовно отримувати в органах державної податкової служби та в органах митної служби, зокрема і через мережу Інтернет,

- інформацію про податки та збори і нормативно - правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів;

- обирати самостійно, якщо інше не встановлено ПКУ, метод ведення та обліку доходів і витрат;
- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому ПК України;
- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит;

- бути присутнім під час проведення перевірок та надання пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів про проведенні перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту складання актів підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому ПК України;

- на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків.

                        

 

        У кожного є право на звернення!

 

       «Пульс» – це антикорупційний сервіс, спрямований на встановлення зворотного зв’язку з платниками податків та для протидії негативним тенденціям, що заважають розвитку підприємницької діяльності. Скористатися сервісом можуть платники податків та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, котрі мають всі підстави вважати, що посадовці податкової чи митної служби зловживають своїм службовим становищем чи умисно створюють перешкоди у спілкуванні. Якщо клієнт податкової чи митниці потерпає від неякісного обслуговування, або некоректного ставлення, то інтерактивна лінія фіскальної служби обов’язково стане в нагоді. Нагадуємо, що лінія працює цілодобово: у робочий час інформацію щодо корупційних діянь та інших неправомірних дій приймають фахівці державної фіскальної служби, в неробочий час – інтерактивний автовідповідач. Контактний номер сервісу «Пульс»: (044) 284-00-07.

 

 

Доступ до публічної інформації – право кожного

 

       Відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь - якими засобами та на будь - яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

       Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Податківці Добропільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області разом з колегами Олександрівського відділення  усвідомлюють, що на часі – необхідність нагального контролю надходження запитів від громадян.

       Розроблені заходи для оперативного та необхідного отримання публічної інформації громадянами та суб’єктами підприємницької діяльності:

- затверджені форми запитів на інформацію – від фізичних та юридичних осіб, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи (в письмовому вигляді та шляхом електронного запиту), а також форма запиту на інформацію від запитувача за телефоном.

       Дотримання закону – гарантія успіху та утвердження принципів демократичного суспільства.
       Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації в усній, письмовій чи інший формі за адресою: Донецька область, м. Добропілля, провулок Радянський, б. 4, ЦОП, телефони: (06 277) 2-88-72; 2-88-74 (за поштовою аресою: 85004, Донецька область, провулок м. Добропілля, Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області; факсом/телефоном: (06 277) 2-88-69.

      

Спрощено порядок відкриття бізнесу –

відтепер печатка не є обов’язовою

 

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області доводить до відома платників податків та громадян регіону.

       30 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України від 15.04.2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу». Головна мета цього закону - спрощення та здешевленням процедури започаткування бізнесу в Україні.

       Так, до чинного законодавства України  були внесені наступні зміни:

 • скасовано реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи – підприємця ;
 • встановлено, що реєстраційний збір справляється лише за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи (51 грн.), та за проведення державної реєстрації змін імені або місця проживання фізичної особи – підприємця (17 грн.);
 •  визначено, що реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється;
 • розширено перелік документів, що підтверджують внесення реєстраційного збору, шляхом включення до нього копії квитанції з платіжного терміналу;
 • скасовано обов’язковість використання юридичними особами приватного права печаток;
 • включено до переліку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доступних на веб - сайтах Державної реєстраційної служби України (http://www.drsu.gov.ua) та державного підприємства «Інформаційно - ресурсний центр»: (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html), дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб та фізичної особи – підприємця (для незавершених виконавчих проваджень) та місце проживання фізичної особи – підприємця;
 • розширено перелік критеріїв пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, доступних на вищезазначених веб - сайтах, шляхом включення до нього скороченого найменування юридичної особи.
        Водночас, звертаємо Вашу увагу, що деякі нюанси використання печаток суб'єктами господарювання приватного права роз’яснені у листі Міністерства юстиції України від 14.08.2014 року № 6820-0-4-14/8.1.

                                   

 

 

Оформлення трудового договору

 

       Фахівці Добропільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадують роботодавцям щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

       Відповідно до Кодексу законів про працю України наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 року № 260 (із змінами та доповненнями) було затверджено форму трудового договору між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю та Порядок реєстрації трудового договору між працівником та роботодавцем. Порядок реєстрації трудового договору поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю:

- фізичних осіб - підприємців;

- фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

       Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках, фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи (пункту 14 Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою).

       Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-YI (із змінами та доповненнями, далі – ПК України), функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь працівника, який перебуває з ним у трудових або цивільних відносинах (п.297.3 ст. 297 ПК України).

       При цьому звертаємо увагу, облік найманих працівників фізична особа – підприємець, повинна вести самостійно з додержанням умови перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності щодо граничної кількості найманих працівників у відповідній групі платників єдиного податку.

 

   

З наступного року всі податкові накладні з ПДВ мають реєструватися у Єдиному реєстрі в електронному вигляді.

В чому полягає суть електронного адміністрування ПДВ?

 

      Починаючи з 1 січня 2015 року в Україні запроваджується система електронного адміністрування ПДВ. Вона дозволить скоротити можливості для зловживань працівників податкової сфери і, разом з тим, створить умови для унеможливлення отримання незаконного бюджетного відшкодування для платників і, тим самим, збільшить надходження до бюджету.

       Тобто, чинним законодавством України встановлюється норма, згідно з якою платник ПДВ зобов’язаний надати покупцю (одержувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо ії реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством, електронного цифрового підпису уповноваженої платником податків особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

       Ця прогресивна новація буде працювати наступним чином. Найперше, в день реєстрації платника у системі електронного адміністрування ПДВ, на нього автоматично відкривається рахунок. Податкові накладні будуть складатись виключно в електронному вигляді та реєструватись в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) незалежно від розміру податку в одній податковій накладній.

       Відповідно до змін, внесених до п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI (із змінами та доповненнями, далі – ПК України) не передбачено ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних і подання до контролюючого органу копій записів у такому реєстрі в електронному вигляді, скасовуються податкові накладні на паперових носіях.

       Одночасно, зазначену статтю доповнено новим пунктом 201.11¹, згідно з яким на платників ПДВ покладено обов’язок ведення реєстру виданих та отриманих документів, зазначених у п. 201.11 ст. 201 ПК України (транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, касові чеки).  

       Також, за допомогою електронного адміністрування ПДВ можливо буде визначити умову для надання права реєстрації податкових накладних в ЄРПН, тобто, наявність сум податку за отриманими податковими накладними на момент реєстрації, за їх недостатності – поповнення рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суму сплати податку при ввезені товарів на митну територію України.

       Платники податку у складі податкової звітності з цього податку подаватимуть контролюючому органу копії записів у таких реєстрах за відповідний період в електронному вигляді.

       Форма, порядок заповнення і подання такого реєстру встановлюються відповідно до вимог розділу II «Адміністрування податків, зборів, платежів» ПК України. Вищезазначені зміни щодо податку на додану вартість передбачені Законом України від 31.07.2014 року № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

       Крім того, буде зменшено число критеріїв для автоматичного бюджетного відшкодування. Зокрема, відшкодування ПДВ експортерам та інвесторам в автоматичному режимі буде здійснюватися на місяць раніше, ніж зараз. Як наслідок – зменшиться кількість обтяжливих для бізнесу звірок та перевірок, у тому числі перевірок «по усьому ланцюгу постачань до виробника або імпортера».

       Отже, починаючи з 01.01.2015 року усі податкові накладні (незалежно від суми ПДВ в одній податковій накладній) підлягатимуть реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді (відповідні зміни внесено до п.11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 – YI). 


Джерело: сайт міста Добропілля


Агентство недвижимости Дом Добропольеavatar
Наверх