Последние изменения в налогообложении

Просмотров: 276 0 22.05.2018 в 19:25:45 Новости налоговой
Последние изменения в налогообложении
Основні реквізити первинних документів, що підтверджують витрати фізичної особи-підприємця

Фізична особа-підприємець, який обрав загальну систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, має право враховувати витрати для визначення об’єкта оподаткування на підставі первинних документів, що підтверджують такі витрати.
При складанні первинних документів, слід дотримуватися загальних правил їх оформлення, передбачених для ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:
назву документа (форми);
дату і місце складання;
назву фізичної особи - підприємця, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Такі вимоги до складання первинних документів передбачені частиною другою ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями).
Нагадаємо, первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, визначено ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України.Ведення незалежної адвокатської діяльності фізичними особами

   Фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої діяльності. Водночас, такій особі не заборонено здійснювати іншу, відмінну від адвокатської, підприємницьку діяльність. 
Взяття на облік осіб, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, проводиться у податковому органі за місцем їх постійного проживання. Для цього фізичній особі необхідно подати такі документи: 
- заяву за ф. № 5-ОПП; 
- копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом; 
-копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 № 155 (із змінами). У випадку, якщо заявник є адвокатом, який займається адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстрований як фізична особа – підприємець; 
- копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України. У випадку, якщо заявником є судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність. 
   При подачі документів пред’являються їх оригінали. 
   Після взяття на облік таким суб’єктам господарювання видається довідка за формою №4-ОПП, у якій перед прізвищем, ім`ям та по батькові обов’язково зазначається вид професійної діяльності (наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат»). 
Нагадуємо, що порядок обліку осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, регулюється наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».   

                                                                                                                  Cектор взаємодії із
ЗМІ та громадськістю    
Добропільської ОДПІ avatar