ОГНИ Доброполья информирует...

Просмотров: 436 0 23.04.2018 в 13:27:00 Новости налоговой
ОГНИ Доброполья информирует...

НБУ підвищує рівень контролю над імпортом     Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє, що Національний банк України (НБУ) вніс зміни в інструкцію про порядок здійснення контролю операцій по імпорту (інструкція №136 від 24 березня 1999 року), розширивши вимоги до банків щодо супроводження відповідних операцій.

     Імпорт без ввезення товарів: який термін валютного контролю - 180 або 90 днів?
Як повідомляється на веб-сайті Нацбанку, відповідне рішення закріплене постановою центрального банку від 16 вересня №364.

     Дана постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набирає чинності з моменту його опублікування.

     Банки матимуть змогу знімати з контролю імпортні операції без увезення товару на територію України тільки при наявності інформації про надходження коштів від реалізації зазначених товарів за межами України або про використання імпортованого товару за межами України для власних потреб. У всіх інших випадках банк зобов'язаний повідомити податковий орган про здійснення такої операції.

      Таким чином, за даними НБУ, банки зможуть знімати такі операції з контролю лише після отримання від податкових органів інформації про те, що клієнтами норми законодавства не порушені.

      Зміни до інструкції внесено з метою приведення її у відповідність до порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затвердженого постановою уряду  №1392 від 5 грудня 2007 року, в частині завершення операцій з товаром, який перебуває за кордоном.
      Крім того, в інструкції більш чітко регламентовано порядок проведення банками контролю імпортних операцій з постачання резидентам товару, придбаного нерезидентами у власність на території України в інших суб'єктів (нерезидентів, резидентів).
      Згідно з нормами інструкції №136 банки знімають з контролю імпортні операції клієнтів при наявності інформації про ці операції в реєстрах митних декларацій, якщо товар ввозиться на територію України, або на підставі інших документів, передбачених умовами відповідних договорів.загрузка...

НБУ "вдарив" по розрахункам у доларах: кошти зараховуватимуться у гривнях

     Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє що, Національний банк України (НБУ) обмежив використання іноземної валюти для розрахунків. Тепер валютні кошти при здійсненні переказів усередині країни будуть зараховуватися на рахунки одержувачів у гривневому еквіваленті.

     Таке рішення закріплене правлінням центрального банку від 16 вересня №365.

     У НБУ підкреслюють, що зміни стосуються лише операцій всередині країни. Режим зарахування на поточні рахунки фізосіб інвалюти, яка надходить з-за кордону, поки що змін не зазнав.

     Зазначена вимога не поширюється на операції з зарахування відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або депозитному рахунках; операції з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики.

    Ця вимога також не стосується операцій купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ, а також операцій з валютою, отриманого в порядку спадкування і за договорами дарування.

     Постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набирає чинності з моменту її опублікування.


Електронна звітність

      Добропільська ОДПІ інформує, що Урядом України схвалено концепцію створення і функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».      

      Це означає, що звіти до всіх центральних органів влади незабаром можна буде подавати в онлайн – режимі через спеціальне «єдине вікно» та за єдиним уніфікованим стандартом.
       Наразі розробляється план заходів щодо її реалізації. Ззапровадження «єдиного вікна» дасть можливість громадянам та бізнесу зберегти час і скоротити матеріальні витрати на підготовку й подання звітності, а органам влади – на її приймання та опрацювання.

       Планується, що Концепцію буде реалізовано в три етапи: на першому – уніфікація електронної звітності, яка подається до центральних органів влади в електронній формі; на другому – запровадження єдиних стандартів формування і подання звітності в електронній формі; на третьому – впровадження системи в промислову експлуатацію.     

    Впровадження Концепції триватиме до кінця 2015р.

    Створення автоматизованої системи відіграє значну роль у впорядкуванні механізмів електронної взаємодії контролюючих органів державної влади та суб’єктів подання звітності через запровадження єдиних уніфікованих стандартів процесу подання, оброблення, використання та зберігання звітності, належного нормативно – правового, методологічного, організаційного та технологічного забезпечення, та вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.Пам'ятайте - штрафні санкції можна попередити


      Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадує, що за несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків з податку на прибуток передбачена відповідальність.
      Штрафні санкції, як і за несплату узгодженого зобов'язання з податку на прибуток, встановлені ст. 126 Податкового кодексу України.

     Зокрема, відповідальність у вигляді штрафу передбачена у таких розмірах:
- 10відс. погашеної суми податкового боргу - при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання;
- 20відс. погашеної суми податкового боргу - при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання.


Особливості реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

   Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє що, взяттю на облік або реєстрації в органах Міндоходів підлягають всі платники податків.    

   Фізичні особи – платники податків реєструються у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).

   Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, що є основним джерелом наповнення Державного бюджету України. Обов’язковість сплати податків кожним та контроль за такою сплатою є умовою економічної стабільності держави та забезпечення соціальних видатків.

   Облік платників податків у Державному реєстрі ведеться за податковими номерами.
    Податковим кодексом України збережено право фізичних осіб – платників податків відмовитись від прийняття реєстраційного номера облікової картки з релігійних переконань, удосконалено альтернативну форму обліку таких платників податків.
    Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та надали до територіального органу доходів і зборів Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб територіальними органами доходів і зборів ставиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
    Загальні положення щодо обліку платників податків регулюються ст.63 Податкового кодексу України, а формування та ведення Державного реєстру – ст.70 цього Кодексу.Особливості відшкодування ПДВ при анулюванні реєстрації


      Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє що, відповідно до пп.14.1.18 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України бюджетне відшкодування - відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування.
     Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону
     У разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені  Податковим кодексом України, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні.

     Враховуючи зазначене, повернення суми ПДВ, яка задекларована платником податку в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів та яка залишається непогашеною податковими зобов’язаннями, що нараховані ним при анулюванні реєстрації платника ПДВ, нормами Податкового кодексу України не передбачено.
Касова книга - в електронному вигляді

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів нагадує, що згідно з п. 4.4 глави 4  Постанови Правління НБУ від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів.

      Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, повинне забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги ( « Вкладний аркуш касової книги " і "Звіт касира "), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня ), а також містити всі реквізити, передбачені формою касової книги.

       Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

        У разі роздрукування « Вкладного аркуша касової книги» наприкінці місяця повинне автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року - їх загальна кількість за рік. Після роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» і «Звіту касира» касир зобов'язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати « Звіт касира » разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під розписку у « Вкладний аркуш касової книги».
     «Вкладний аркуш касової книги » протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року ( або залежно від потреби) «Вкладний аркуш касової книги " формується у підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства – юридичні особи, а підшивки формуються в книгу, яка скріплюється печаткою підприємства (юридичної особи).

      Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання відповідно до законодавства.


avatar