Добропольская ОГНИ: "Последние нововведения в налоговой сфере"

Просмотров: 431 0 24.04.2018 в 18:10:32 Новости налоговой
Добропольская ОГНИ: "Последние нововведения в налоговой сфере"
В який термін потрібно сплатити ПДФО підприємцю, з отриманого доходу від  здійснення підприємницької діяльності і як фізична особа (інвестиційний прибуток,спадщину, іноземний дохід тощо)

           Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє платників податку про те, що  відповідно до п. 177.5 Податкового кодексу (далі - ПКУ) фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. 
           Згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, платником самостійно здійснюється остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати (пп. 177.5.3 ПКУ). 
           У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку - фізичних осіб (п. 177.6 ПКУ). 
          Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.11 ст. 177 ПКУ). 
          Зокрема, податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, платниками податку на доходи фізичних осіб - підприємцями подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.5 ПКУ).
         Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п. 57.1 ПКУ).
          З урахуванням викладеного в річній податковій декларації фізичної особи – підприємця, поряд з доходами від підприємницької діяльності, відображаються також інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, і, відповідно, остаточний розрахунок суми податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб здійснюється за сумою загального річного оподатковуваного доходу за звітний податковий рік. 
Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена фізичною особою - підприємцем за підсумками остаточного розрахунку і зазначена ним у річній податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання такої податкової декларації.


Нараховувати єдиний внесок на суму вартості подарунків, наданих працівникам до пам'ятних дат, зокрема, ювілеїв?

      Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє платників податку що, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок для роботодавців і найманих працівників нараховується на суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та на суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Відповідно до пп. 4.3.5 Інструкції № 21-5, встановлено, що визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати. Одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі), згідно з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. пам'ятних дат, зокрема, ювілеїв.
      Таким чином, вартість подарунків працівникам з нагоди ювілею є базою для нарахування та утримання єдиного взноса.


         Сплата єдиного соціального внеску новоствореними підприємцями 
        Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє що, новостворені фізичні особи-підприємці-платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. 
      «Мінімальний страховий внесок, -  це сума ЄВ, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Обов’язки платників ЄВ виникають з дня їх реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 
       При цьому, платники можуть сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал. 

Товари вартістю до 300 євро, надіслані поштою з-за кордону не оподатковуються

      Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє платників податку що, при пересиланні товарів (за винятком підакцизних) міжнародними поштовими відправленнями на адресу одного одержувача громадянам необхідно пам'ятати такі основні правила:
- товари фактурною вартістю менше 300 євро звільняються від оподаткування;
- при пересиланні товарів частіше, ніж один раз на добу, вартість таких відправлень підсумовується. 
При цьому, товари не обкладаються податком за умови, якщо їх сумарна вартість не перевищує 300 євро.
 
        В той же час товари, які переміщуються через митний кордон України, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.


          Національний класифікатор України ДК 009:2005 має чинність 
                                            до 31 грудня 2013року

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє платників податку  щодо застосування податкових пільг в умовах дії національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності», що
тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняються від сплати податку на прибуток види діяльності галузей економіки, передбачені п. 17 підрозд. 4 р. XX «Перехідних положень» податкового кодексу України (далі - кодекс).
       Зазначимо, що Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року №375 (далі - ДК 009:2005), скасовано з 31 грудня 2012 року. Починаючи з 1 січня 2012 року набрав чинності класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010.
         У той же час, наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі на період до 31 грудня 2013 року відновлено дію національного класифікатора України ДК 009:2005. Тому даний класифікатор, на який міститься посилання у кодексі щодо видів економічної діяльності, в 2013 році діє.


Сплата з заробітної плати стажистів єдиного внеску

        Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє платників податку що, зі студентами внз та учнями професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємствах, в установах і організаціях, можуть укладатись трудові договори. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки. У разі коли в період стажування стажист виконує професійні роботи, підприємство (організація, установа) за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату йому заробітної плати. Оскільки базою для нарахування ЄСВ, є сума нарахованої заробітної плати, то, відповідно, заробітна плата, яку сплачує підприємство стажисту за виконання ним у період стажування професійних робіт відповідно до наданих завдань, є базою для нарахування ЄСВ. 


        Подання уточнюючого «Звіту про використання РРО та КОРО (РК)»

       Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє що відповідно до абз. першого п.7 ст.3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані подавати до органів державної податкової служби звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.
     Згідно із п.2 Порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книги обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 № 614 (далі - Порядок), звітність, пов’язана із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, подається у складі «Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» за формою N ЗВР-1 (далі - Звіт), а при поданні звіту за останній місяць календарного року - з поданням додатково періодичних звітів за минулий календарний рік, надрукованих на кожному реєстраторі розрахункових операцій. Звітність, пов’язана з використанням розрахункових книжок, подається у складі Звіту та Довідки про використані розрахункові книжки.
     Відповідно до п.1 Порядку звітність, пов’язана із застосуванням РРО або використанням розрахункових книжок, подається суб’єктом підприємницької діяльності щодо всіх зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій РРО, незалежно від застосування чи незастосування їх у звітному місяці.
     Згідно із п.46.1 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
     Оскільки Звіт не відноситься до податкової звітності в розумінні норм ПКУ, то подання уточнюючого Звіту чинним законодавством не передбачено.avatar