Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 28.02.14"

Просмотров: 423 0 20.07.2017 в 14:44:14 Новости налоговой
Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 28.02.14"
Кампанія декларування - перші результати
З початку поточного 2014 року 237 громадян, що мешкають на території м. Добропілля, Добропільського та Олександрівського районів, подали декларацію про майновий стан та доходи, отримані у 2013 році та задекларували 7 995,0 тис. гривень доходу, в тому числі доходи від отримання спадщини склали 6 172 тис. грн., від продажу нерухомого та рухомого майна 796,0 тис. грн.. та 33,0 тис. грн., відповідно.

Задекларовано 502 тис. грн. податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, з яких на сьогодні в розмірі 191 тис. грн. сплачено до місцевих бюджетів.

Натомість правом на отримання податкової знижки поки не скористався жодний громадянин.

З настанням 2014 року органи Міністерства доходів і зборів України приймають податкові декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами протягом 2013 року.

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області наводить інформацію, яка найбільш частіше запитується громадянами щодо отриманих доходів та передбачений чинним законодавством України порядок їх декларування.


Наследство, полученное от родителей, не подлежит налогообложению
«Собственность, унаследованная от члена семьи первой степени родства, подлежит налогообложению по нулевой ставке налога на доходы физических лиц. Гражданин, который получает наследство от члена семьи II-й степени родства, уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости унаследованного».

Ответственными за уплату налога на доходы физических лиц в бюджет являются наследники, которые получили наследство. В соответствии с пп.14.1.263 п.14.1 ст.14 раздела I.

Необходимо ли платить налог на доходы физичних лиц за подаренный отцом автомобиль?

Статьею 174 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 года № 2755-YI с изменениями и дополнениями установлен порядок налогообложения доходов, полученных в виде подарков. Пунктом 174.6 указанной статьи предусмотрено, что денежные средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подаренные налогоплательщику, облагаются налогом по правилам, установленным для налогообложения наследства.
Доход в виде стоимости подаренного имущества в пределах, подлежащих налогообложению, включается в состав общего годового дохода налогоплательщика и отображается им в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Ставка налогообложения доходов, полученных плательщиком налога, устанавливается в зависимости от объекта, подаренного налогоплательщику, и степени родства с дарителем. Доход в виде стоимости подаренного автомобиля от отца, который является членом семьи первой степени родства, включается в состав общего годового налогооблагаемого дохода и в соответствии с пп. «а» пп. 174.2.1 ст. 174 Налогового кодекса подлежит налогообложению по нулевой ставке. Стоит отметить, что от подачи налоговой декларации освобождены наследники, получивших в наследство объекты, облагаемые по нулевой ставке.

При этом, нотариус, который удостоверил договор дарения, обязан направить информацию о нем в налоговом расчете по ф. № 1ДФ с признаком дохода «113».

Хто повинен сплатити податок з доходів фізичних осіб при отриманні у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав?

Особами, відповідальними за сплату податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців - нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

Згідно статті 174.4. Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями, нотаріус щокварталу подає до територіального органу Міністерства доходів і зборів України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

У 2013 році отримували заробітну плату від двох роботодавців — подайте декларацію про доходи

Якщо у 2013 році Ви отримали заробітну плату від двох або більше податкових агентів, яка перевищує 137 640 гривень, органи Міністерства доходів і зборів України «чекають» на декларацію про майновий стан і доходи. Така норма передбачена підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями, (далі: ПК України).

До Декларації слід подати додаток № 7 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV ПК України», відповідно до якого проводиться перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку: 
- задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);

- із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми - за ставкою у розмірі 17 відсотків.

Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому ПК України.

Неповернутий кредит підлягає декларуванню, як додаткове благо

Неповернутий кредит підлягає декларуванню, як додаткове благо Сума боргу, прощена кредитором (банком), вважається доходом отриманим платником податку, як додаткове благо. Головною умовою є те, що таке рішення прийнято кредитором самостійно і не пов'язане з процедурою банкрутства.

Якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Сума доходу платника податку - боржника у вигляді суми анульованого боргу відображається кредитором у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою N 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, за ознакою доходу "126".

Платник податку – боржник зобов'язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до територіального органу Міністерства доходів і зборів України, в якому перебуває на обліку платник податків, відобразити в ній вказаний дохід та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в декларації.

Час отримати податкову знижку

Добропільська ОДПІ головного управління Міністерства доходів і зборів у Донецькій області нагадує, що громадяни, які бажають отримати податкову знижку, подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до органів податкової служби за місцем проживання (за реєстрацією в паспорті) за наслідками 2013 року. До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, підтверджені громадянином документально, а саме:

-​ частина суми процентів за іпотечним кредитом;

-​ сума коштів, сплачених громадянином на користь закладів освіти за навчання

як самого громадянина, так і члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
- сума витрат на сплату страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як самого громадянина, так і члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

- суми витрат із штучного запліднення;

- оплата вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
- сум коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

- суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Податкова знижка може бути нарахована резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податків, а загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу фізичної особи, одержаного протягом 2013 року як заробітна плата. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Бланки декларацій та консультації по їх заповненню Ви можете отримати безкоштовно у податковій інспекції за місцем реєстрації, де створені всі необхідні умови для їх подання.

Який термін повернення податку на доходи фізичних осіб платнику податку внаслідок застосування права на податкову знижку?

Відповідно до норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь - якому відділенні комерційного банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.


«Тіньові заробітки» нищать економіку держави

Одним із завдань, що стоять на порядку денному перед органами державної податкової служби України, є легалізація заробітної плати. Гарантований рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці.

Бажаючи уникнути зайвих, на думку роботодавця, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. У цьому випадку йдеться про так звані «тіньові» заробітки. Наймаючись на роботу, громадянам слід пам'ятати, що заробітна плата, яка виплачується у «конвертах» – це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника.

Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому. Людина, яка працює неофіційно, при отриманні травми не може розраховувати на виплату їй лікарняних та інших обов'язкових виплат.

Шановні громадяни! Наймаючись на роботу подбайте про своє майбутнє. Не піддавайтеся на переваги тимчасових зручностей в одержанні заробітної плати в так званих "конвертах”. Пообіцявши заробітну плату "в конвертах”, роботодавець не бере на себе ніяких зобов’язань, а навпаки, може не виплатити її взагалі.

Не менш важливим є той факт, що рівень надходження податку на доходи фізичних осіб у бюджет знаходиться у прямій залежності від рівня нарахованої заробітної плати. До речі, доходи місцевих бюджетів Добропільського регіону (м. Добропілля, Добропільський та Олександрівський райони) на 76-77 % сформовані за рахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб, якого у 2013 році надійшло 166,2 млн. грн.

Тому дуже важливо, щоб працівники отримували заробітну плату не «в конвертах», а офіційно, бо саме у такому випадку місцеві бюджети мають стабільні надходження. З метою збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб протягом 2013 року і у поточному році податківці Добропільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області проводять заходи, спрямовані на виявлення порушень у сфері виплати заробітної плати та упередження фактів використання найманої праці без оформлення трудових відносин та сплати податків.

У лютому місяці поточного року проведено зустрічі з 24 ФО-Пами, які використовують найману працю з метою підвищення рівня виплати заробітної плати не нижче мінімального рівня встановленого чинним законодавством України з врахуванням генеральної та регіональної угод.

Водночас, змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблені гривні зможуть лише самі працівники. Цей метод на сьогодні є найбільш дійовим у боротьбі із зарплатами «в конвертах».

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадує роботодавцям, що виплата заробітної плати «в конвертах», не оформлення трудових відносин з найманими працівниками - це грубе порушення конституційних прав і свобод громадян України. Таки явища ведуть до невиконання загально національних програм з підвищення добробуту кожного громадянина держави.

Повідомляємо громадян, що з приводу надходження пропозицій неофіційного працевлаштування, звертайтеся за телефоном 2-88-72.


Надходження по платі за землю збільшено

З початку поточного 2014 року землевласниками та орендарями земельних ділянок м. Добропілля, Добропільського та Олександрівського районів Донецькой області сплачено до місцевих бюджетів 1 340 тис. грн. земельного податку та орендної плати за землю, це на 131 тис. грн. або 10,8 % більше ніж у січні минулого року. 
Кількість платників податків, які отримують земельні ділянки в оренду щороку збільшується, що сприяє постійному зростанню надходжень до місцевих бюджетів.

Змінено порядок індексації заробітної плати

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» уточнює види доходів, які не підлягають індексації.

Тепер до них також належать виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати (оплата за час відпустки, лікарняні, відрядження. Окрім того змінено і механізм нарахування сум індексації у випадку, якщо працівник працює неповний робочий час - сума індексації має виплачуватись пропорційно відпрацьованим дням.


Довідка 
Порядок проведення індексації грошових доходів населення був затверджений постановою від 17.07.2003 року КМУ № 1078. Згідно з ним, індексація проводиться у випадку, коли індекс інфляції перевищує поріг індексації 101%.

Об’єктами індексації є: заробітна плата, грошове забезпечення, пенсії, стипендії, страхові виплати.

Індексація доходів нараховується індивідуально громадянину у період між підвищення його грошового доходу.


Разом з податковою декларацією з податку на прибуток необхідно подати річну фінансову звітність

З метою правильного визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток, що, відповідно, запобігатиме виникненню непорозумінь між контролюючими органами та платниками податків Міністерство доходів і зборів України переконливо рекомендує платникам податку подавати податкову звітність до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України за звітний (податковий) 2013 рік за новими формами.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 року № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» та є дійсною з 24.01.2014 року.

Податкові декларації за звітний рік подаються у терміни, передбачені для подання річної звітності - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

При цьому, платники податку на прибуток – малі підприємства та юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями (до 1 січня 2016 року застосовують ставку податку на прибуток «0» відсотків), подають разом з річною податковою декларацією з податку на прибуток скорочену річну фінансову звітність: «Баланс» (ф. № 1) та «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2).

Всі інші платники податків разом із податковою декларацією з податку на прибуток за календарний рік (подають не пізніше 03.03.2014 року) і річну фінансову звітність у порядку, що передбачений п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, а саме: «Баланс» (ф.№ 1); «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід») (ф.№ 2); «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3); «Звіт про власний капітал» (ф.№ 4).


Переваги звітування в електронному вигляді

Переваги звітування в електронному вигляді - подання податкових декларації засобами електронного зв’язку має низку переваг. Такий спосіб є доволі зручним, він значно скорочує витрачання платником податку часу на подання звітності, крім того - унеможливлює ручне втручання в процес її обробки та прийняття. Тому рекомендуємо усім платникам податку на прибуток подавати податкову звітність в електронному вигляді, що надасть їм можливість значно скоротити час на виконання свого податкового обов’язку та скористатись додатковими сервісами Міністерства доходів і зборів України (далі: Міндоходів).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року № 809-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», для надання можливості формування звітності до Пенсійного Фонду України, Державної служби статистики України та безпосередньо до Міністерства доходів і зборів України, а також накладання електронного цифрового підпису та шифрування електронних документів, Міністерством доходів і зборів України впроваджено в дослідну експлуатацію доопрацьоване програмне забезпечення «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності». Відповідне програмне забезпечення розміщене на офіційному веб-порталі Міндоходів України. 

Подання звітності в електронному вигляді – сім кроків

КРОК ПЕРШИЙ: Необхідно мати комп’ютер з операційною системою Windows: версії від Windows XP SP 3 до Windows 8 та доступ до мережі Інтернет.

КРОК ДРУГИЙ: Зайти на інформаційний ресурс: http://www.acskidd.gov.ua Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно - довідкового департаменту Міндоходів (далі – АЦСК ІДД Міндоходів) та ознайомитись з розділом «Реєстрація користувачів». Підготувати за поданим зразком пакет документів та взяти необхідну кількість електронних носіїв (флеш-накопичувачів або диски CD-R), з якими особисто з’явитися до АЦСК ІДД Міндоходів з метою отримання послуг електронного цифрового підпису. Надають їх безкоштовно.

КРОК ТРЕТІЙ: Щоб розпочати подачу податкової звітності в електронній формі, слід укласти з територіальним органом Міндоходів угоду «Про визнання електронних документів». Це можна зробити в електронній формі. Достатньо лише завантажити інсталяційний пакет програмного забезпечення «ДПС. Захист звітності» (знаходиться на сайті http://www.acskidd.gov.ua у розділі «Програмне забезпечення»). Бажано мати встановлений Miсrosoft.NET версії 4.0 або вище (у разі відсутності Вам його запропонують встановити автоматично).

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Після встановлення та налаштування в меню «Угоди і заяви» слід обрати відповідний варіант угоди (залежно від категорії платника – юридична особа, фізична особа – підприємець, фізична особа). Угоду слід підписати, використовуючи власний ключ та посилений сертифікат, сформований АЦСК ІДД Міндоходів. Після того, як угода з територіальним органом Міндоходів підписана, можна відправляти свою звітність в електронному вигляді.

КРОК П’ЯТИЙ: Для формування та подання платниками податкової звітності в електронному вигляді Міністерством доходів і зборів розроблено та розміщено на офіційному веб - порталі http://minrd.gov.ua відповідне програмне забезпечення у розділі «Електронна звітність»: (http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-...):

Перш ніж розпочати роботи по встановленню та користуванню програмним забезпеченням, слід уважно ознайомитись з Інструкцією по встановленню програмного забезпечення та Порядком роботи з ним.

У разі виникнення питань стосовно інсталяції та користування програмним забезпеченням, платник може звернутись за допомогою до відповідальних осіб, які надають консультації, у разі потреби, практичну допомогу з зазначених питань, та відповідають за приймання звітності в електронному вигляді в розрізі територіальних органів: (http://minrd.gov.ua/elektronna - zvitnist/platnikam-...):

Для підписання сформованої звітності електронним цифровим підписом слід використовувати програмне забезпечення «ДПС. Захист звітності» (знаходиться на сайті http://www.acskidd.gov.ua у розділі «Програмне забезпечення для звітності» http://acskidd.gov.ua/dps_zvitnist). Сформовану та зашифровану звітність в електронному вигляді слід надсилати на єдину адресу інформаційного порталу Міністерства доходів і зборів України: zvit@sta.gov.ua.

Для подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в електронному вигляді у розділі «Електронна звітність» розміщено інформацію про безкоштовні програмні забезпечення (on - line сервіси), які необхідно використовувати при формуванні та підписанні звітності безкоштовними ключами, виданими АЦСК ІДД Міністерства доходів і зборів України: (http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-...):
Міністерство доходів і зборів України забезпечує приймання електронних звітів, створених у затвердженому форматі та підписаних за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису, без огляду на те, за допомогою якого саме програмного продукту було створено такий звіт. Платники податків самостійно визначаються із вибором програмного забезпечення по формуванню та подачі звітності в електронному вигляді. Можливо використання власних програмних продуктів або провідних розробників бухгалтерських програм.

КРОК ШОСТИЙ: Після отримання звітності в електронному вигляді працівники територіального органу Міндоходів її розшифровують (перевіряючи відповідність електронного ключа) та відправляють платнику податків ПЕРШУ квитанцію – тим самим підтверджується отримання документів (другий екземпляр першої квитанції в електронному вигляді зберігається в Міндоходів). Якщо на електронну адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то документ про звітність вважають не отриманим.

КРОК СЬОМИЙ: На підтвердження прийому поданої звітності платнику податків надсилають ДРУГУ квитанцію. Її надсилають у текстовому форматі: тут зазначають реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, дату прийому документа, реєстраційний номер, податковий період та дані відправника квитанції. На другу квитанцію накладають електронний цифровий підпис Міндоходів. Його шифрують і пересилають платнику податків (другий його екземпляр зберігають у Міндоходів). Датою і часом подачі податкового документа в електронному вигляді вважають дату і час, зафіксовані в першій квитанції.

Якщо платник податків виявив помилку у відправленому звіті, він може надіслати електронною системою уточнюючий звіт.

Міністерство доходів і зборів України посилило захист електронної звітності

Акредитований центр сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України (далі: АЦСК ІДД Міндоходів) з 1 січня 2014 року перейшов на використання двох посилених сертифікатів відкритого ключа.

Як стверджують фахівці центру, такий формат криптографічних повідомлень підвищить захист і безпеку подання звітності в електронному вигляді за допомогою електронного цифрового підпису і забезпечить високий рівень надійності захисту конфіденційної інформації.

Система цифрового підпису припускає, що кожен користувач має свій секретний ключ, який використовується для формування підпису(шифрування інформації), а також що відповідає цьому секретному ключу відкритий ключ, що міститься в сертифікаті відкритого ключа, призначений для розшифровки електронного цифрового підпису і отримання інформації, яка знаходитиметься у звіті.

Таким чином, з 01.01.2014 року для шифрування і розшифровки інформації, яку використовують фахівці і клієнти Міндоходів, треба два окремі сертифікати, що зробить неможливою підробку ключів і посилить захист інформації від несанкціонованої модифікації сторонніми особами.

Вказані нововведення передбачені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України від 18.12.2012 року № 739 "Про затвердження вимог до форматів криптографічних повідомлень", зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 року за № 108/ 22640.

Усі посилені сертифікати, що сформовані до вступу в силу цього наказу, обслуговуватимуться до закінчення їх терміну дії. Сертифікати, отримані до 01.01.2014 року, дійсні і діятимуть з моменту їх отримання 2 роки.

У зв'язку з нововведеннями АЦСК ІДД Міндоходів розроблені нові форми реєстраційних документів, які можна завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД Міндоходів: http://acskidd.gov.ua.

Про стан розрахунків з бюджетом можна дізнатись в режимі он – лайн

На веб - порталі Міністерства доходів і зборів України працює онлайновий сервіс — Електронний кабінет платника податків. Як і всі попередні сервіси, особистий кабінет зорієнтований на підвищення рівня комфорту для клієнтів Міністерства доходів і зборів України (далі: Міндоходів).

Сервіс дозволяє побачити стан розрахунків з бюджетом по податках і зборах, підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, перевірити звітність на наявність арифметичних помилок, переглянути подану звітність незалежно від способу її подання.

До того ж використання електронного сервісу забезпечує доступ платника податків до податкового календаря, який нагадає користувачу терміни надання податкової звітності та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів). Окрім цього, клієнт може переглянути свої облікові дані за даними Міндоходів.

Увійти до Електронного кабінету можна за адресою: kpp.minrd.gov.ua або за гіперпосиланням «Електронний кабінет платника податків» на порталі Міндоходів шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису.

У разі відсутності такого ключа, отримати його можна безкоштовно в пунктах Акредитованого центру сертифікації ключів Донецької області.


avatar