Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 15.01.14"

Просмотров: 542 0 22.07.2017 в 12:47:24 Новости налоговой
Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 15.01.14"

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податків

  На платників податків покладається обов'язок подавати до контролюючих органів у встановленому порядку декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, передбачених ст. 9 та ст. Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), та сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом.

  За неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) передбачена відповідальність п. 120.1 ст. 120 Кодексу, а за порушення правил сплати (перерахування) податків - п. 126.1 ст. 126 Кодексу.

  Відповідно до п. 126.1 ст.126 Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;
- при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу. 

 

Статус платника фіксованого сільськогосподарського податку необхідно підтвердити

  Фіксований сільськогосподарський податок є однією з форм спрощеної системи оподаткування. Згідно з пп.301.1 ст.301 Податкового кодексу України, платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути юридичні особи, у яких, частина сільськогосподарського товаровиробництво за попередній податковий (звітний) рік рівна або перевищує 75%.

  Звертаємо увагу усіх сільськогосподарських товаровиробників, що відповідно до ст. 308 Податкового кодексу України, для придбання і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку необхідно щорічно в строк до 20 лютого, подавати в територіальні органи Міндоходів наступні документи, заповнені станом на 1 січня поточного року, :

- загальну податкову декларацію по податку на поточний рік відносно усієї площі земельних ділянок, з яких стягується податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сінокосів, пасовищ, багаторічних насаджень), і / або земель водного фонду внутрішніх водоймищ (озер, ставків і водосховищ)

- звітну податкову декларацію по податку на поточний рік окремо по кожній

  земельній ділянці;

- розрахунок долі сільськогосподарського товаровиробництва;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок, де вказуються відомості про кожен документ, який встановлює право власності і/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожен договір оренди земельної частки (паю).

  Довідка про отримання або підтвердження статусу платника податку видається протягом 10 робочих днів з дати подачі сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або заяви.

Мораторій на застосування штрафних санкцій за неподання відомостей про зміну даних, які вносяться до Держреєстру фізосіб, продовжено до 1 січня 2016 року

  У разі зміни даних, які вносяться до облікової картки (щодо прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, серії, номера паспорта, ким і коли був виданий тощо), фізичні особи зобов’язані протягом місяця з дня виникнення таких змін подати контролюючим органам повідомлення за формою № 5ДР в порядку, встановленому розділом IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 06.11.2012 № 1147.

  Як передбачено пунктом 119.1 статті 119 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями ( далі -Кодекс) або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень. В той же час, відповідно до п.14 підрозділу 10 розділу XX (з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.10.2013 № 657-VII), до 1 січня 2016 року штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до контролюючих органів відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не застосовуються .

 

Стать плательщиком НДС или единого налога можно будет сразу после госрегистрации

С 1 января 2014 года вновь созданный субъект ведения хозяйства может быть добровольно зарегистрирован плательщиком НДС или единого налога сразу после его государственной регистрации в автоматическом режиме без посещения органа Миндоходов.

Для этого заявление о добровольной регистрации как плательщика налога и/или заявление относительно избрания упрощенной системы налогообложения следует подать государственному регистратору как приложение к регистрационной карточке на проведение государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя.

Сканируемая электронная копия такого заявления передается государственным регистратором в органы доходов и сборов одновременно со сведениями из регистрационной карточки.

Регистрацию плательщика единого налога орган Миндоходов проводит в течение 2 рабочих дней со дня получения от госрегистратора электронной копии заявления, а плательщика НДС – с желаемого дня, отмеченного в заявлении, или в течение 5 рабочих дней от даты поступления заявления, если в ней не отмечен желаемый день.

Напоминаем, что с 1 января 2014 года вступают в силу законы, которыми вносятся изменения в порядок регистрации лиц как налогоплательщиков, а именно Законы Украины:

 от 05.09.2013 № 441-VII «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателях" относительно упрощения регистрации лиц как налогоплательщиков»;

 от 05.09.2013 № 443-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц как налогоплательщиков»;

 от 24.10.2013 № 657-VІІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков и усовершенствования некоторых положений».

 

В 2014 году плательщики смогут формировать отчетность через "Электронный кабинет налогоплательщика"

В 2014 году налогоплательщики (юридические лица и самзанятые лица) смогут  формировать налоговую отчетность в электронном виде в одном пакете (декларация + дополнения) и посылать ее  органам Миндоходов в режиме реального времени, используя новый электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика».

Он внедрен в эксплуатацию в Миндоходов с 5 декабря 2013 года.

Отмеченный сервис предоставит плательщикам еще и другие возможности:

 пересматривать уже поданную и/или сформированную отчетность;

 пересматривать информацию относительно состояния расчетов с бюджетом, в частности информацию о задолженности по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);

 воспользоваться подсказкой «Налоговый календарь» и информацией из справочников (ГНИ, КВЕД, КОПФГ, УКТЗЕД, форм собственности, органов исполнительной власти, признаков доходов, признаков налоговых льгот, и тому подобное).

Более детально о работе сервиса читайте на веб-портале Министерства доходов и сборов Украины в разделе «Электронный кабинет налогоплательщика». 

 

Ответственность субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют расчетные операции, в 2014 году

С нового года установлена ответственность субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги), за неподачу органам Миндоходов соответствующей отчетности. А именно, отчетности связанной с применением РРО, расчетных книжек и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков по РРО, проводными или беспроводными каналами связи (в случае обязательности ее представления).

За неподачу такой информации установлен штраф размером десять необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен).

Даная норма предусмотренная Законом Украины «О внесении изменений в раздел II Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины" относительно отсрочки наступления ответственности за неподачу электронной отчетности» от 21 июня 2013 года № 357-VII.

 

Представление отчетности по ЕСВ

  Добропольская ОГНИ ГУ Миндоходов в Донецкой области напоминает, что со вступлением в силу Закона № 404 и с целью подготовки налогоплательщиков к предоставлению отчетности по ЕСВ в электронном виде Миндоходов разработаны форматы в соответствии с приказом № 454. С информацией о бесплатном программном обеспечении (онлайн-сервисах), которое можно использовать при формировании и подписании отчетности по ЕСВ с использованием бесплатных усиленных сертификатов ключей, можно ознакомиться на веб-портале Миндоходов: http://minrd.gov.ua

 

 

Стартует кампания декларирования доходов граждан

  С 1 января  2014 года началась кампания декларирования доходов граждан. Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах, полученных гражданами в 2013 году, подается до 1 мая 2014 года. Декларация подается гражданами в органы доходов и с боров по месту регистрации.

  Обязанность по представлению годовой декларации об имущественном состоянии и доходах возникает в случае:

 получение других доходов, при начислении или выплате которых в течение 2013 года налог не удержался;

 получение доходов от физических лиц, которые не имеют статус налоговых агентов (например, доход от предоставления недвижимости в аренду физическому лицу, которое не является субъектом предпринимательской деятельности);

 получение иностранных доходов;

  Плательщику налога не нужно подавать декларацию, если он получал доходы:

- исключительно от налоговых агентов;

- от операций продажи (обмена) имущества, дарования, при нотариальном удостоверении договоров, по которым был оплачен налог на доходы физических лиц.

  Кроме того, подать декларацию могут физические лица, которые имеют право на налоговую скидку. В 2014 году плательщики налога на доходы физических лиц, которые желают реализовать свое право на налоговую скидку по результатам 2013 года, налоговую декларацию могут подать в течении всего года.

  Напомним, что декларирование доходов связано с выполнением плательщиками налога на доходы физических лиц норм Налогового кодекса Украины от 2 декабря  2010 года № 2755-VI (с изменениями и дополнениями). Согласно этому Кодексу граждане обязаны подать и/или имеют право подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах  (налоговую декларацию) по результатам отчетного налогового года для получения налоговой скидки и возврата части оплаченного ими из заработной платы налога.

 

 Уважаемые граждане!

Министерство доходов и сборов Украины призывает плательщиков добросовестно выполнить свой гражданский долг и своевременно подать декларации. 

 

 

С 2014 года отменяется выдача свидетельства плательщика единого налога

  С 2014 года налогоплательщикам, которые работают на упрощенной системе налогообложения, свидетельства плательщика единого налога, не будут выдавать. Соответствующие законодательные изменения вступают в силу с 1 января текущего года.

  Вместо свидетельства зарегистрированный плательщик может по желанию бесплатно получить выписку из Реестра плательщиков единого налога. Будет действовать выписка до внесения изменений в Реестр.

  Как отмечают эксперты Миндоходов, такие нововведения упрощают административные барьеры регистрации субъектов ведения хозяйства как плательщиков единого налога, поскольку лишают необходимости дважды обращаться в государственные органы – к госрегистратору и к органам доходов и сборов.

  В то же время отмена процедуры выдачи свидетельства плательщика единого налога уменьшает объем документооборота между плательщиком и органами доходов и сборов. Ведь свидетельство выдается обязательно, а выписка из реестра плательщиков единого налога – по желанию плательщика.

  Кроме того, учитывая то, что бланк свидетельства плательщика единого налога является документом строгой отчетности, его отмена, приведет к экономии бюджетных средств. Да, в частности, в течение 2013 года было заказано 1 150 тыс. бланков свидетельств плательщиков единого налога, потрачено свыше 1 млн. грн. бюджетных средств

  Отмечены нововведения предусмотренные Законом Украины от 24.10.2013 года № 657 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков и усовершенствования некоторых положений». 

З 01.01.2014 починають діяти нові правила сплати податку на нерухомість

  Власники об’єктів житлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню, сплачуватимуть податок за 2013 рік у наступному - 2014 році.

  Не сплачуватимуть податок власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 кв. м. Для власників будинків „пільгова площа” визначена у розмірі 250 кв. м., знову ж таки незалежно від того, якою кількістю будинків володіє особа. Якщо у власника є і квартира, і будинок загальною житловою площею до 370 кв. м., він також не сплачуватиме податок на нерухомість.

  Якщо ж площа нерухомості перевищуватиме зазначені пільгові метри, то платити податок доведеться лише за ті квадрати, які перевищують визначений розмір.

  Якщо об’єкти оподаткування використовуються власниками для одержання доходів, тобто надаються в оренду, лізинг або використовуються у підприємницькій діяльності, пільга на них не діє.

  Ставки податку будуть диференційовані.

  Для власників:

 квартир - не більше 1 відсотка мінімальної заробітної плати (м.з.п), житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, у разі перевищення ставка становитиме 2,7 %;

 будинків - не більше 1 відсотка м.з.п., житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, у разі перевищення – 2,7 %;

 квартир та будинків – 1 відсоток м.з.п., житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів, у разі перевищення – 2,7 %.

  Для юридичних осіб також продовжено термін подання декларації з податку на нерухомість з „1 лютого” до „20 лютого”.

  Фізичні особи повідомлення про сплату податку отримуватимуть до 1 липня.

 

ФОП – «спрощенці» повинні мати первинні документи

  З метою підтвердження даних, визначених у податковій звітності, Податковим кодексом України висуваються вимоги наявності первинних документів на придбання товарів (робіт, послуг) не тільки для фізичних осіб – підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, а й для тих, що обрали спрощену систему оподаткування. Зокрема, такі вимоги стосуються фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку третьої і п’ятої груп та зареєстровані платниками ПДВ (пункт 44.1 статті 44, підпункт 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 Податкового кодексу).
Також необхідно звернути увагу на вимоги пункту 292.3 статті 292 Податкового кодексу. Так, в абзаці другому цього пункту зазначається, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Отже, у разі відсутності первинних документів на придбання, такі товари (роботи, послуги) будуть вважатись безоплатно отриманими. Відповідно до абзацу третього пункту 292.3 статті 292 Податкового кодексу до суми доходу платника єдиного податку третьої чи п'ятої групи, який є платником податку на додану вартість, також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. А така заборгованість визначається за даними первинних документів.

 

Вчасне оновлення програмного забезпечення - коректна робота із звітністю.

  Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомляє, що на виконання наказу Міністерства доходів і зборів України від 09.10.2013 р. № 561 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників» для реалізації можливості створення пакету документів у програмному засобі по формуванню податкової звітності в електронному вигляді були внесені зміни, що передбачають особливий режим роботи з документами, які містять додатки. Процес створення пакету документів викладений у новому (доданому) пункті 7.1 Порядку роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді.

  Ознайомитись з оновленим Порядком роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді платник податків може після оновлення програми «Податкова звітність» (OPZ) до версії 1.30.27. Після оновлення програми слід натиснути зверху ліворуч на слово «Допомога».

  Також звертаємо Вашу увагу, що необхідно постійно оновлювати систему тому, що оновлення програми виходять майже щомісяця в зв’язку з затвердженням нових форм і версій документів, в зв’язку з виправленням помилок або доопрацюванням програмного забезпечення. 

Затверджено Концепцію міжнародної діяльності Міндоходів

  Міністерством доходів і зборів України затверджено Концепцію міжнародної діяльності на 2013-2018 роки.

  Відповідно до Концепції, міжнародна діяльність Міндоходів спрямовуватиметься на впровадження у роботу відомства загальновизнаних норм та стандартів у податковій та митній сферах, що, у свою чергу, забезпечать економічну, фінансову та інвестиційну конкурентоздатність держави, створять сприятливі умови для ведення бізнесу та здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

  Також передбачається всебічна активізація співробітництва у рамках діяльності відповідних міжнародних організацій та об’єднань, які визначають стандарти і рекомендації, а також гармонізують форми і методи роботи у податковій та митній сферах. Активнішою стане і взаємодія з дипломатичними установами та представництвами міжнародних організацій в Україні, насамперед з питань обміну інформацією, надання технічної та консультативної допомоги.

  У документі також визначено низку конкретних заходів для подальшого розвитку співробітництва з такими впливовими міжнародними організаціями як Організація економічного співробітництва і розвитку, Глобальний форум ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій, Всесвітня митна організація.

  За словами аналітиків Міністерства, реалізація Концепції суттєво поглибить міжнародне співробітництво Міндоходів, забезпечить впровадження загальноприйнятих міжнародних норм у практичну діяльність органів доходів і зборів України, зміцнить міжнародний імідж Міндоходів і держави в цілому.

 

Про новий порядок самостійної генерації ключів підписувачів

  Нагадуємо, що на виконання вимог п. 2 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 №739 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за №108/22640 з 01.01.2014 АЦСК ІДД Міндоходів перейшов на нові формати криптографічних повідомлень, а саме використання двох посилених сертифікатів відкритих ключів.

  Враховуючи викладене, відеоінструкція з самостійної генерації ключів підписувачем на своєму робочому місці за допомого надійного засобу електронного цифрового підпису – «ІІТ Користувач ЦСК-1», яку розміщено на веб-сайті YouTube, є неактуальною.

  Для самостійної генерації ключів необхідно використовувати оновлену настанову користувача на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД Міндоходів, яку можна переглянути тут: http://www.acskidd.gov.ua/download/manual/EU13OMan...

  Оновлену відеоінструкцію буде викладено на веб-сайті YouTube .

 avatar