В Доброполье утвердили Правила приема сточных вод

Просмотров: 155 0 05.09.2018 в 15:00:05 Новости коммунальных служб
В Доброполье утвердили Правила приема сточных вод
Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське
 
З метою виконання вимог Законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись статтями 30,40,59 Закону України «Про місцеве самоврядування», «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27 червня 2008 року №190, загальнодержавними «Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316 та «Порядку визначення розміру плати, що стягується за наднормативні скиди стічних вод в системи водовідведення», затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року №316, виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.Затвердити «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське» (додаються).
2.Рішення виконавчого комітету міської ради від 11 квітня 2012 року № 229 «Про погодження Правил приймання стічних вод у комунальні та
відомчі системи каналізації міст Добропілля, Білицьке, Білозерське та селища Новодонецьке» вважати таким, що втратили чинність.
3.Координацію роботи по виконанню цього рішення за згодою покласти на директора Добропільського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Полтавця О.В.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бражнікова Є.О.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

містДобропілля, Білицьке, Білозерське»

І.Визначення та актуальність проблеми

Добропільське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” забезпечує послугами
з водопостачання та водовідведення населення, підприємства та організації міст Добропілля, Білицьке, Білозерське.

“Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське” (надалі Правила) поширюються на населення, всі підприємства, організації, установи, незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське.

Одним з найголовніших завдань у сфері централізованого водовідведення є забезпечення якості очищення стічних вод та недопущення забруднення навколишнього природного середовища. Значний обсяг стічних вод надходить на комунальні очисні споруди від промислових підприємств, які не розраховані на очищення висококонцентрованих промислових стоків, шкідливі речовини та агресивних хімічні сполуки яких руйнують каналізаційні мережі, порушують технологічні регламенти очищення стічних вод і не видаляються в процесі біологічного очищення. Це призводить
до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням технологічних процесів очищення на каналізаційних системах та до скиду підприємствами забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти.

Правила спрямовані на попередження порушень у роботі мереж і споруд систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи цих споруд, безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так -
Держава так -
Суб’єкти господарювання так -
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так -

Прийняття цього документу є об'єктивною потребою правого врегулювання питань водовідведення. Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язано за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

Ці Правила є обов'язковими для всіх споживачів, яким Добропільське ВУВКГ надає послуги з водовідведення у містах Добропілля, Білицьке, Білозерське.

ІІ.Цілі державного регулювання

Метою рішення є виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України” від 27.06.2008 року №190.

Правила розроблені на підставі нових загальнодержавних “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення»”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року №316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 №56/31508, та “Порядку визначення розміру плати, що стягується за наднормативні скиди стічних вод в системи водовідведення”, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.012.2017 №316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 №56/31509.

Отже виникла необхідність погодження нових Правил, в яких встановлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачами у систему централізованого водовідведення, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних воду міську каналізацію. Правилами також встановлюється порядок визначення розміру плати, що стягується за наднормативні скиди стічних вод в системи водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів:

Альтернативні способи вирішення проблемі відсутні, оскільки згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” погодження місцевих Правил відносяться виключно до компетенції виконавчих органів місцевих рад. Крім того, нормами чинного законодавства України не встановлене інший порядок затвердження Правил, ніж шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на

даний момент ситуації

без змін

Не забезпечується досягнення цілі щодо створення умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що, у свою чергу,
є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини

Прийняття

регуляторного акта

Прийняття проект регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціювання систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Залишення існуючої
на даний момент

ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є

неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам

чинного законодавства

Прийняття

регуляторного акта

1.Реалізація державної політики у сфері водовідведення;

2.Виконання вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої
на даний момент ситуації без змін

відсутні

відсутні

Прийняття

регуляторного акта

Проект регуляторного акта не стосується прав та обов’язків громадян відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів

господарювання, що підпадають
під дію

регулювання,

одиниць

9

57

415

-

481

Питома вага групи у загальній

кількості,

відсотків

2

12

86

-

100
Вид альтернативи Вигоди Витрати

Залишення існуючої
на даний момент ситуації без змін

відсутні

Альтернатива є

неприйнятною, оскільки
не відповідає вимогам

чинного законодавства

України

Прийняття проекту

акта

Прийняття проекту

регуляторного

акта, заключатиметься в

запобіганні виникнення

прогалин в законодавстві
у сфері водовідведення

Прийняття проекту

регуляторного акта

не потребує витрат

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін З огляду на альтернативу -залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні

Прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту регуляторного акта не потребує витрат

IV. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язати визначену проблему у відповідності до принципів регуляторної політики пропонується у такий спосіб:

*затвердження “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське” на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації;

*надання у засобах масової інформації матеріалів що запропонованих змін;

*взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих“Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське”;

*врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень;

*затвердження “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське”.

V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

-контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод підприємствами в систему централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське;

-пред'являти підприємствам у встановленому порядку, рахунок за скид понаднормативних забруднень;

-вимагати від підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиду понаднормативних забруднень;

-встановлення на випусках стічних вод у контрольному колодязі пристроїв для регулювання режиму скиду і визначання кількісті стічних вод;

-відключати підприємства від мереж водопостачання та водовідведення;

-пред'являти підприємствам претензії щодо відшкодування збитків, заподіяних систем комунальної каналізації;

-компенсувати грошові кошті, що були оплачені КП “Компанія “Вода Донбасу” Добропільське ВУВКГ з причин порушення природоохоронного законодавства з рахунок тих підприємств, які порушили Правила та умови договору.

VI.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві. Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на всі категорії споживачів послуг з водовідведення, є обов'язковим до застосування на території Добропільської міської ради, та строк дія якого не визначено.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

-збільшення доходів Добропільського ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”дасть можливість збільшення розміру надходжень до бюджету приблизно на 15%;

-Добропільське ВУВКГ надає послуги з водовідведення 481 юридичним особам;

-зростання коштів за послуги водовідведення з ПДК для споживачів юридичних осіб збільшиться приблизно на 13%;

-рівень поінформованості з основних положень акту складає 100%.

VIII.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно цього регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

-базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

-повторне відстеження результативності –через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

-періодичне відстеження результативності –один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

IX.Пропозиції та зауваження направляти протягом місяця від дня опублікування за адресою: вул. Луганського, 2, м. Добропілля, Донецька обл., 85001, телефон (06277) 2 77 99. Ознайомитися з “Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське” можна в службі реалізації Добропільського ВУВКГКП “Компанія “Вода Донбасу”.


Источник: http://shkvarki.org


Загрузка...avatar
Загрузка...
Наверх