Добропольчанам на заметку: права и обязанности председателя правления ОСМД

Просмотров: 271 0 29.08.2018 в 14:00:23 Новости района
Добропольчанам на заметку: права и обязанности председателя правления ОСМД

Головною особою в ОСББ є голова правління, який бере на себе відповідальність не тільки за свою діяльність, а й за діяльність правління, а також за всіх членів ОСББ.

Голова правління ОСББ обирається або правлінням зі свого складу, або безпосередньо загальними зборами, якщо такий порядок передбачено в статуті конкретного об'єднання. Голова правління, як і рядовий член правління і член ревізійної комісії, може бути переобраний.

Відкликати обрану особу може лише той орган об'єднання, який проводив його обрання:

• голову правління може відкликати або правління, або загальні збори (в залежності від того, яким органом він був обраний);

• члена правління - загальні збори;

• члена ревізійної комісії - загальні збори.

Таким чином, якщо за статутом конкретного ОСББ голову обирає правління, то воно ж може достроково відкликати голову, а потім і вибрати зі свого складу нового голову. При цьому колишній голова залишається в складі правління до нових звітно-виборних зборів об'єднання.

Голова правління уповноважений:

• забезпечувати виконання рішень загальних зборів членів ОСББ та рішень правління;
• без додаткового доручення представляти інтереси об'єднання і діяти від імені ОСББ;
• укладати угоди в межах своєї компетенції;
• розпоряджатися коштами ОСББ відповідно до затвердженого кошторису;
• підписувати від імені ОСББ всі договори, укладені в межах компетенції об'єднання або правління;
• підписувати статистичну, фінансову та податкову звітність;
• підписувати всі платіжно-розрахункові документи ОСББ;
• підписувати від імені ОСББ позовні заяви до суду.

Для управління багатоквартирним будинком голова повинен бути одночасно економістом і адміністратором, господарником і юристом, інженером і навіть психологом. Голова організовує роботу правління, готує загальні збори, укладає договори на обслуговування будинку, підрядні та трудові договори з працівниками, організовує діловодство та бухгалтерський облік, складає план господарської діяльності, контролює споживання енергії та води, надходження платежів і платоспроможність ОСББ, своєчасну оплату податків і стягнення заборгованостей, контролює стан основних технічних систем і організовує необхідні будівельні роботи, стежить за дотриманням правил пожарної і електробезпеки, представляє ОСББ у взаємовідносинах з державними органами, а також в суді, і виконує ще безліч функцій.

Оскільки голова ставить свій підпис на всіх офіційних документах від моменту заповнення реєстраційної картки під час державної реєстрації юридичної особи, то на його дії поширюється законодавство про відповідальність керівника юридичної особи.

Від того, хто буде керувати об'єднанням, залежить якість і комфорт проживання в будинку, оскільки голова, по суті, і є дійсним керівником ОСББ, який забезпечує його нормальну діяльність.

При виборі голови правління необхідно звертати увагу на особисті риси характеру майбутнього голови: ініціативність і наполегливість, надійність і відповідальність, здатність до компромісів, здатність до навчання і бажання вчитися.

ОСББ - це колективний «господарник». Тому окрема турбота голови - максимально залучати мешканців до участі в житті і діяльності об'єднання. Для цього потрібно зацікавити людей, розкрити перед ними всі переваги створення ОСББ на основі їх особистих пріоритетів з урахуванням можливостей кожного. Завдання голови полягає в тому, щоб залучити активних жителів і знайти застосування кожного з них відповідно до їх можливостей, навичок та інтересів.


Источник: https://mrd.gov.ua

Метки: ОСББ, права


Загрузка...avatar
Загрузка...
Наверх