ГСЧС г.Доброполья: "В помощь абитуриенту. Как стать сотрудником МЧС"

Просмотров: 784 0 08.02.2016 в 15:36:43 Образование
ГСЧС г.Доброполья:

   Факультет оперативно-рятувальних сил є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України (далі - університет) – провідного вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України).

   Форма власності – державна. Навчальний заклад засновано у 1928 році, і за роки свого існування випустив понад 22 тисячі висококваліфікованих фахівців. Наші випускники працюють не тільки в Україні, а і в країнах СНД. Університет акредитовано за IV рівнем, готує фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ і організацій інших міністерств і відомств, а також приватних підприємств. Навчальний процес в університеті забезпечують 20 кафедр.

   Факультет оперативно-рятувальних сил проводить навчання курсантів, студентів та слухачів більшої частини спеціальностей та напрямків підготовки університету.

   Безпосередньо спеціальності факультету:

   - «Пожежна безпека»: 6.170203 «Бакалавр» (тактичний напрямок) термін навчання 4 роки. 7.17020301 «Спеціаліст» (тактичний напрямок) термін навчання 1 рік (на основі 6.170203 «Бакалавр»).

   - «Хімічна технологія»: 6.051301 «Бакалавр» термін навчання 4 роки. 7.051301 «Спеціаліст» термін навчання 1 рік (на основі 6.051301 «Бакалавр»)

   - «Факультативні курси»

   Головними завданнями факультету є:

​ здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів;

​ забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, курсантами, студентами, слухачами;

​ підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;

​ вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

​ створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти університету;

​ виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

​ пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;

​ співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.

   Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

   До послуг курсантів та студентів: сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека, клуб, спорткомплекси, новітні лабораторії, навчальна пожежно-рятувальна частина, смуга психологічної підготовки рятувальників, сучасна медична служба.

   Студенти мають можливість навчатись на військовій кафедрі підготовки офіцерів запасу

   В університеті постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції.

   Для вступу на навчання за державним замовленням кандидати повинні звертатися до Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України областей України за місцем їх постійного проживання.

   Із кожним зарахованим на навчання за державним замовленням у визначеному порядку підписується контракт, який гарантує працевлаштування після закінчення навчального закладу за отриманим фахом у підрозділах ДСНС України.

   З правилами прийому до НУЦЗУ у 2016 році можна ознайомитись на сайті http://nuczu.edu.ua/ukr/

   Для вступу на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб слід звертатися безпосередньо до приймальної комісії університету.

   До приймальної комісії слід надати такі документи:

   1) заява; 2) документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором - оригінали або завірені копії; 3) приписне посвідчення призовника; 4) медична довідка за формою 086-о (оригінал або її завірена копія); 5) 6 фотокарток розміром 3х4; 6) ідентифікаційний код (ксерокопія); 7) паспорт (ксерокопія сторінок: 1, 2, 11); 8) сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) із загальноосвітніх предметів; 9) документ, який підтверджує право на зарахування на пільгових умовах.

   Навчальний заклад через докторантуру та ад'юнктуру здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

   Докторантура університету здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковою спеціальністю 21.06.02 - "Пожежна безпека", 21.02.03 - "Цивільний захист".

   Ад'юнктура університету здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:  21.06.02 - "Пожежна безпека";   21.02.03 - "Цивільний захист";  19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах";  25.00.02 - "Механізми державного управління".

   В університеті функціонує 3 спеціалізовані ради:

   − з розгляду докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 21.06.02 − "Пожежна безпека"; 21.02.03 − "Цивільний захист"

   − з розгляду кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 19.00.09 − "Психологія діяльності в особливих умовах"; 25.00.02 - "Механізми державного управління".

 

 

 

 

 

 

 

​ за денною формою навчання на основі повної 
загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки):

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

“Цивільний захист”

6.170201

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

*

“Охорона праці”

6.170202

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

*

“Пожежна безпека”

6.170203

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

*

“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

6.040106

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Хімія або географія

*

“Хімічна технологія”

6.051301

1. Українська мова та література

2. Хімія (профільний)

3. Математика або фізика

*

“Психологія”

6.030102

1. Українська мова та література

2. Біологія (профільний)

3. Історія України або іноземна мова

*

​ * при вступі на денну форму навчання за державним замовленням (курсант) додатково складається фізична підготовка

 

​ за денною формою навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на споріднений напрям (термін навчання – 2 роки)

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, 
творчих конкурсів)

“Пожежна безпека” 6.170203

Співбесіда в обсягах навчальних програм підготовки молодшого спеціаліста (5.17020301, 5.17020101, 5.17010202)

“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 6.040106

Співбесіда в обсягах навчальних програм підготовки молодшого спеціаліста (5.04010601, 5.04010602)

“Хімічна технологія” 6.051301

Співбесіда в обсягах навчальних програм підготовки молодшого спеціаліста (5.05130101 − 5.05130107)

 

 

​  заочною формою навчання на основі повної 
загальної середньої освіти (термін навчання – 4 роки 9 міс.):

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

“Цивільний захист”

6.170201

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

“Охорона праці”

6.170202

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

“Пожежна безпека”

6.170203

1. Українська мова та література

2. Математика (профільний)

3. Фізика або хімія

“Психологія”

6.030102

1. Українська мова та література

2. Біологія (профільний)

3. Історія України або іноземна мова

 

 

 

​ за заочною формою навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на споріднений напрям (термін навчання – 2 роки)

Напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, 
творчих конкурсів)

“Пожежна безпека” 6.170203

Співбесіда в обсягах навчальних програм підготовки молодшого спеціаліста (5.17020301, 5.17020101, 5.17010202)

 

 

 

​ з підготовки фахівців вищої кваліфікації

Наукові спеціальності

Перелік

вступних екзаменів

21.06.02 − "Пожежна безпека"

1. Іноземна мова

2. Філософія

3. Спеціальність

21.02.03 − "Цивільний захист"

19.00.09 − "Психологія діяльності особливих умовах

25.00.02 - "Механізми державного управління".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Источник: Сайт города Доброполье


Загрузка...avatar
Загрузка...
Наверх