Загрузка...

Добропольская ОГНИ: "Нововведения в налоговой сфере от 17.10.15"

Просмотров: 668 0 17.10.2015 в 16:04:20 Новости налоговой инспекции
Добропольская ОГНИ:

На Донеччині проведено понад 800 профілактичних антикорупційних заходів

   Співробітниками управління власної безпеки ГУ ДФС у Донецькій області за січень – вересень 2015 року проведено 57 службових розслідувань та перевірок, за результатами яких 37 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності; винесено 11 офіційних застережень про недопущення протиправної поведінки, звільнено 1 працівника.

   Серед працівників податкових і митних органів Донецької області проводилась попереджувально – профілактична робота, направлена на запобігання корупційних проявів у сфери службової діяльності. Так, за січень – вересень 2015 року проведено 810 профілактичних заходів (бесід, лекцій, виступів) в колективах.

   Протягом січня – вересня 2015 року за результатами перевірки інформації, отриманої працівниками управління, 15 матеріалів було спрямовано до прокуратури Донецької області для прийняття процесуального рішення. За результатами розгляду яких, було відкрито 6 кримінальних проваджень за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 362, 364, 365, 367 КК України.

   З метою недопущення призначення осіб, які не відповідають вимогам діючого законодавства та в подальшому можуть скомпрометувати діяльність ГУ ДФС у Донецькій області, проведено 1302 перевірки кандидатів на посади державних службовців до органів відомства, 3-м кандидатам відмовлено в призначенні на посаду.

Прес-служба ГУ ДФС у Донецькій області

 

На Донетчине проведено свыше 800 профилактических антикоррупционных мероприятий

   Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ ГФС в Донецкой области за январь – сентябрь 2015 года проведено 57 служебных расследований и проверок, по результатам которых 37 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; вынесено 11 официальных предупреждений о недопущении противоправного поведения, уволен 1 работник.

   Среди работников налоговых и таможенных органов Донецкой области проводилась предупредительно – профилактическая работа, направленная на предотвращение коррупционных проявлений в сферы служебной деятельности. Так, за январь – сентябрь 2015 года проведено 810 профилактических мероприятий (бесед, лекций, выступлений) в коллективах.

   На протяжении января – сентября 2015 года по результатам проверки информации, полученной работниками управления, 15 материалов было направлено в прокуратуру Донецкой области для принятия процессуального решения. По результатам рассмотрения которых, было открыто 6 уголовных производств по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 362, 364, 365, 367 УК Украины.

   С целью недопущения назначения лиц, которые не отвечают требованиям действующего законодательства и в дальнейшем могут скомпрометировать деятельность ГУ ГФС в Донецкой области, проведено 1302 проверки кандидатов на должности государственных служащих в органы ведомства, 3-м кандидатам отказано в назначении на должность.

 

Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области


Источник: Сайт города Доброполье

avatar
Наверх